Rakennesuunnittelua rakennusliikkeille ja julkisille toimijoille

Teemme rakennesuunnittelua ja elementtisuunnittelua laajalle asiakaskunnalle ja monenlaisiin kohteisiin. Asiakaskuntamme koostuu pääosin rakennusliikkeistä ja julkisista tahoista, mutta palvelemme myös maatalousalan toimijoita, yrittäjiä ja yksityisiä tahoja.
Meiltä saatte rakennesuunnitelmat muun muassa:

 • Asuinrakennuksiin
 • Julkisiin rakennuksiin
 • Toimitiloihin
 • Teollisuusrakennuksiin
 • Maatalousrakennuksiin

Meillä on vahva kokemus rakennusliikkeiden kanssa toimimisesta. Meillä on tiedossa, mitä rakennusliikkeissä halutaana ja tavoitellaan, ja osaamme huomioida  tavoitteet rakennesuunnitelmissa. Tunnemme erittäin hyvin myös julkisen sektorin tarpeet.

Rakennesuunnitelmia myös haastaviin kohteisiin

Meiltä saatte rakennesuunnitelmat betoni-, puu- ja teräsrakenteisiin. Meillä on kokemusta ja osaamista myös haastavien rakenteiden suunnittelusta. Tavoitteenamme rakennesuunnittelussa on aina asiakkaan kannalta kokonaistaloudellisin ratkaisu. Teemme suunnitelmia myös rakenteiden toteutuksen laadunvarmistukseen.

Rakennesuunnitelmat osatoteutuksena tai kokonaispakettina

Yleensä toimimme hankkeessa päärakennesuunnittelijana. Yleensä teemme kaikki hankkeessa tarvittavat rakennesuunnitelmat ja elementtisuunnitelmat itse. Hankkeeseen voi myös sisältyä tuoteosakauppoja tai muilta suunnittelijoilta tulevia suunnitelmia.

Rakennesuunnittelun työkalut

Toimivat työkalut ovat laadukkaan suunnittelutyön perusedellytys. Käyttämillämme työkaluilla voimme havainnollistaa rakenteet asiakkaillemme jo suunnittelun alku vaiheessa. Näin varmistamme, että asiakkaamme pysyy tietoisena rakenteista ja pystyy vaikuttamaan rakennesuunnittelun lopputulokseen koko suunnittelupriosessin ajan. 
Käytämme suunnittelussa seuraavia suunnitteluohjelmia:

 • TEKLA Tietomallinnus
 • Revit Structure Tietomallinnus
 • Autocad (2D-suunnittelu

Täysin käytetty muut muutetaan näin laskentaohjelmia:

 • SCIA-insinööri (3D-laskenta)
 • FEM-Design 15 (laattojen mitoitus)
 • Jigi (3D-laskenta)

Käytössämme on myös muita muita laskentaohjelmia.

Rakennesuunnitelmat, valvonta ja muut palvelut yhdeltä taholta

Valvomme mielellämme suunnittelemiemme rakeniden toteutusta. Erityisesti kantavia rakentaa valvomaan valita sama taho, joka on suunnitellut rakenteet. Matkustamme valvontatehtäviin koko Suomen alueella.
Meiltä saatte rakennesuunnitelmien lisäksi myös elementtisuunnitelmat, arkkitehtisuunnitelmat ja pohjatutkimukset.
Lue lisää Muut palvelut -sivulta!